#1584
Borko Djerfi
Blokiran

Uzeo si prvi sistem i prime
Ili prime i platinum

Okreni kotač sreće